Użyj niestandardowych wymiarów w obliczeniach

W modelach obliczeniowych można używać wymiarów niestandardowych. Podczas pisania wyrażeń PowerFx, jeśli w encji użyto niestandardowych wymiarów, są one sugerowane przez IntelliSense. Na przykład możesz używać niestandardowych wymiarów w akcjach warunkowych, obliczeniowych i raportowych.

Zakładając, że zdefiniowałeś już i wprowadziłeś dane z niestandardowymi wymiarami, IntelliSense może Cię poprowadzić podczas projektowania warunku lub akcji obliczeniowej.

Propozycje Intellisense:

09.

Używane w warunku akcji:

10.

Używane w akcji obliczania:

11.

Uwaga

Podczas projektowania nie ma walidacji typów i obliczenia nie powiodą się w przypadku niezgodnych typów, np. gdy w wyrażeniach liczbowych użyty zostanie ciąg znaków.

Zobacz też

Rozszerzenie modelu danych Cloud for Sustainability o niestandardowe wymiary
Pulpit nawigacyjny wymiarów niestandardowych