Nowości w rozwiązaniu Microsoft Cloud for Sustainability

Ten temat zawiera informacje o najnowszych aktualizacjach Microsoft Cloud for Sustainability. Aby wyświetlić kompleksową listę dostępnych i planowanych funkcji, zobacz następujące zasoby:

Funkcje w wersji zapoznawczej

Rozszerzamy nasze możliwości pod kątem rolnictwa, cykli życia kredytu dwutlenku węgla, nowych sposobów dostępu do danych dotyczących emisji Microsoft i nowych możliwości obliczania wody. Następujące rozwiązania są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej:

24 lipca 2023 roku

Funkcja Dokumentacja
Raport przygotowawczy CSRD Generowanie raportu przygotowawczego

10 lipca 2023 roku

Funkcja Dokumentacja
Szablon CSRD (wersja zapoznawcza) w Menedżerze zgodności usługi Purview Szablon CSRD w Menedżerze zgodności usługi Purview (wersja zapoznawcza)

6 lipca 2023 roku

Funkcja Dokumentacja
Projekt ESG Lake Omówienie projektu ESG Lake (wersja zapoznawcza)

30 czerwca 2023 roku

Funkcja Dokumentacja
Aktualizacje interfejsu API Microsoft Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza) Interfejs API rozwiązania Microsoft Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza)

26 czerwca 2023 roku

Funkcja Dokumentacja
Aktualizacje modelu danych dla odpadów Omówienie modelu danych dla odpadów
Atrybuty wymagane w przypadku modelu przetwarzania danych dla odpadów
Pulpit nawigacyjny ilości odpadów Pulpit nawigacyjny ilości odpadów (wersja zapoznawcza)
Aktualizacje modelu danych dla wody Omówienie modelu danych dla wody
Współczynniki ocieplenia globalnego (GWP) Współczynniki ocieplenia globalnego (GWP)
Użyj identyfikatorów OCID do określenia unikatowości rekordu Unikalność rekordu w Microsoft Sustainability Manager
Przyrostowe odświeżanie danych Przyrostowe odświeżanie danych w Microsoft Sustainability Manager
Obliczenia intensywności wody Obliczenia oparte na współczynniku intensywności wody (wersja zapoznawcza)
Łączniki danych Arcadia Importowanie danych za pomocą łączników danych narzędzia Arcadia (wersja zapoznawcza)
Obliczenia dla pozostałych emisji w zakresie 3 Emisje w zakresie 3
Aktualizacje karty wyników i celów Karty wyników i cele

14 kwietnia 2023

Funkcja Dokumentacja
Łącznik Ecolab Importowanie danych przy użyciu łącznika Ecolab (wersja zapoznawcza)

13 kwietnia 2023

Funkcja Dokumentacja
Aktualizacje usługi kredytowania na cele ekologiczne Usługa kredytowania na cele ekologiczne (wersja zapoznawcza) – przegląd

31 marca 2023

Funkcja Dokumentacja
Nowe doświadczenie pozyskiwania danych Omówienie importu danych w Microsoft Sustainability Manager
Importowanie danych za pomocą szablonów programu Excel
Import danych z pomocą Power Query
Import danych z pomocą rozwiązań partnerów
Ręczny import danych
Obsługa błędów dla importu danych
Kwestie wymagające rozważenia i często zadawane pytania dla importu danych
Przetwarzanie faktur przy użyciu przechwytywania danych Przetwarzanie faktur przy użyciu przechwytywania danych
Obliczanie emisji na podstawie rynku w zakresie 2 Emisje w zakresie 2
Pulpit nawigacyjny alokacji (wersja zapoznawcza) Pulpit nawigacyjny alokacji (wersja zapoznawcza)
Konfigurowanie profilów alokacji (wersja zapoznawcza)
Skonfiguruj lata raportowania Skonfiguruj lata raportowania
Aktualizacje w ilościowym raporcie przygotowawczym Generowanie raportu przygotowawczego
Zarządzanie zatwierdzaniem danych (wersja zapoznawcza) Zarządzanie zatwierdzaniem danych (wersja zapoznawcza)
Wymiary niestandardowe Rozszerzanie modelu danych Cloud for Sustainability o niestandardowe wymiary
Pulpit nawigacyjny z niestandardowymi wymiarami
Używanie niestandardowych wymiarów do obliczeń
Aktualizacje interfejsu API dla Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza) Interfejs API dla Cloud for Sustainability API (wersja zapoznawcza) — omówienie
Metodologia obliczania interfejsu API dla Microsoft Cloud for Sustainability
Przykłady zapytań OData interfejsu API dla Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza)
Ukatualizacja modelu danych rozwiązania Cloud for Sustainability dla wody Model danych rozwiązania Microsoft Cloud for Sustainability dla wody — omówienie
Odwołanie do encji
Pulpit nawigacyjny ilości wody (wersja zapoznawcza) Pulpit nawigacyjny ilości wody (wersja zapoznawcza)
Pulpit nawigacyjny jakości wody (wersja zapoznawcza) Pulpit nawigacyjny jakości wody (wersja zapoznawcza)
Model danych rozwiązania Cloud for Sustainability dla odpadów (wersja zapoznawcza) Model danych Cloud for Sustainability dla odpadów (wersja zapoznawcza)
Wymagane atrybuty
Odwołanie do encji
Model danych śladu węglowego produktu w usłudze Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza) Model danych śladu węglowego produktu w usłudze Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza)

14 marca 2023

Funkcja Dokumentacja
Data Manager for Agriculture (wersja zapoznawcza) Microsoft Azure Data Manager for Agriculture — dokumentacja

9 stycznia 2023

Funkcja Dokumentacja
Interfejs API platformy Microsoft Cloud for Sustainability Odnośnik API Microsoft Cloud for Sustainability

1 grudnia 2022 roku

Funkcja Dokumentacja
Usługa kredytowania na cele ekologiczne (wersja zapoznawcza) Usługa kredytowania na cele ekologiczne (wersja zapoznawcza) – przegląd
Dostępność w regionach Azji i Pacyfiku oraz Wielkiej Brytanii Dostępność międzynarodowa Microsoft Cloud for Sustainability
Aktualizacje portalu edukacyjnego Zasoby szkoleniowe

7 października 2022

Ważne

Niektóre lub wszystkie te funkcje są dostępne w wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcjonalność mogą ulec zmianie.

Funkcja Dokumentacja
Raportowanie emisji z zakresu 3, kategorii 5, 8 i 13 Emisje w zakresie 3
Ulepszenia kart wyników i celów Karty wyników i cele
Model danych wodnych w Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza) Model danych wodnych w Cloud for Sustainability (wersja zapoznawcza)
Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla Microsoft 365 – dostępność ogólna Nawiązywanie połączenia z pulpitem nawigacyjnym wpływu emisji dla Microsoft 365 (wersja zapoznawcza)
Ulepszenia pulpitu nawigacyjnego wpływu emisji dla Azure Nawiązywanie połączenia z pulpitem nawigacyjnym wpływu emisji
Portal edukacyjny Nauka o zrównoważonym rozwoju
Ulepszenia w zakresie importu danych Importuj dane
Użyj łączników danych
Rozszerzenia modelu danych Rozszerzenie modelu danych Cloud for Sustainability
Segmentacja dostępu do Microsoft Sustainability Manager według jednostek biznesowych Skonfiguruj role użytkowników i zarządzanie dostępem
Poszerzenie pola wyszukiwania w Microsoft Sustainability Manager Brak