Uwagi projektowe dotyczące Pulpitu nawigacyjnego wpływu na emisje

Ten artykuł przedstawia uwarunkowania projektowe, na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania Pulpitu nawigacyjnego wpływu na emisje w celu monitorowania emisji CO2 dla Azure i Microsoft 365.

Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla systemu Azure

 • Dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP) są obsługiwani. Klienci nabywający platformę Azure z poziomu dostawcy CSP nie są obsługiwani i muszą współpracować bezpośrednio ze swoim partnerem ds. CSP, aby poznać wartości emisji wynikające z ich korzystania z chmury. Starsze konta nie są obsługiwane.
 • Pulpit nawigacyjny wpływu na emisję dla platformy Azure jest obsługiwany w przypadku kont EA Direct, MCA i MPA o bezpośrednich relacjach rozliczeniowych z firmą Microsoft.
 • Zapoznaj się z uwarunkowaniami i ograniczeniami, które mają zastosowanie do Power BI w sposób przedstawiony w artykule o produkcie.
 • Dane zużycia są połączone z danymi firmy Microsoft dotyczącymi śledzenia zużycia energii i emisji CO2 w celu obliczenia szacowanych emisji wynikających z Twojego korzystania z usług platformy Azure w oparciu o centra danych dostarczające te usługi.
 • Szacunki obejmują wszystkie usługi Azure we wszystkich regionach platformy Azure powiązanych z identyfikatorem dzierżawcy udostępnionym podczas konfiguracji.
 • Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla platformy Azure nie pozyskuje żadnych informacji o Twoich lokalnych centrach danych poza informacjami podanymi przez Ciebie. Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla platformy Azure bazuje na badaniach branżowych i danych wejściowych użytkownika dotyczących wydajności i miksu energetycznego alternatywnych lokalnych w celu osacowania lokalnych emisji.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów i środków finansowych w platformie Azure zmniejsza wpływ użytkowania platformy Azure na środowisko naturalne. Usługa Microsoft Cost Management oferuje narzędzia do planowania, analizowania i zmniejszania wydatków w celu maksymalizowania inwestycji w chmurę.

Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla Microsoft 365

 • Pulpit nawigacyjny wpływu emisji Microsoft 365 nie jest obecnie obsługiwany w przypadku krajowych wdrożeń w chmurze, w tym m.in. chmur US Government firmy Microsoft i Office 365 obsługiwanych przez firmę 21Vianet.
 • Pulpit nawigacyjny wpływu na emisje dla Microsoft 365 raportuje emisje z centrum danych i aktywne użycie powiązane z programami Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint i Outlook.
 • Dane dotyczące emisji za dany miesiąc będą dostępne do 14. dnia po zakończeniu tego miesiąca, uwzględniając dni wolne od pracy.
 • Obecnie informacje o użyciu Microsoft 365 są dostępne jedynie w raporcie od czerwca 2022 r. Aby uzyskać dłuższą historię użycia, patrz raport użycia w centrum administratora Microsoft 365.
 • Emisje Microsoft 365 są przydzielane na podstawie magazynu danych, aktywnego użycia i obliczania skojarzonego z aplikacjami Microsoft 365 . Emisje przydzielone na podstawie obliczenia mogą wystąpić w regionach poza lokalizacją danych Microsoft 365.
 • Dane używane do tworzenia Pulpitu nawigacyjnego wpływu emisji dla Microsoft 365 są przechowywane w USA.
 • Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla Microsoft 365 nie pozyskuje żadnych informacji o Twoich lokalnych centrach danych poza informacjami podanymi przez Ciebie.

Zobacz też