Uwagi dotyczące wdrażania dla Microsoft Sustainability Manager

  • Po nabyciu licencji należy poczekać, aż system będzie gotowy do konfiguracji. Więcej informacji znajdziesz w centrum rozwiązań usługi Microsoft Cloud.
  • Wdrożenia rozwiązania usługi Dynamics 365 nakładają w Twoim środowisku blokadę zapisu, aby zapobiegać równoległym wdrożeniom.
  • Centrum rozwiązań w usłudze Microsoft Cloud ma ograniczoną liczbę dzienników i danych telemetrycznych dostępnych podczas wdrożenia w przypadku awarii. Pamiętaj o zarezerwowaniu wystarczającej ilości czasu na zainstalowanie aplikacji. Aby wyświetlić stan wdrożenia swoich rozwiązań, przejdź do swojego środowiska w centrum administracyjnym Microsoft Power Platform. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Zarządzanie aplikacjami Dynamics 365.
  • Podczas wdrażania rozwiązania w centrum rozwiązań można dodać przykładowe dane.
  • Jeśli włączysz współpracę Teams i funkcję czatu z poziomu Microsoft Sustainability Manager lub aplikacji niestandardowej, będzie ona włączona dla wszystkich obsługiwanych aplikacji.
  • Wyeksportuj tylko te tabele, w których włączono śledzenie zmian.
  • Utwórz konto magazynu i obszar roboczy Synapse u tego samego dzierżawcy Azure Active Directory (Azure AD), co Twój dzierżawca Power Apps.
  • Utwórz konto magazynu i obszar roboczy Synapse w tym samym regionie, co środowisko Power Apps, i w tej samej grupie zasobów, w której używasz tej funkcji.

Następne kroki

EOF