Wycofanie klastrów danych big data dla SQL Server 2019

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Klastry danych big data dla SQL Server 2019 r. zostaną wycofane 28 lutego 2025 r. Istniejący użytkownicy pakietu SQL Server 2019 z programem Software Assurance uzyskają pełne wsparcie na platformie przez następne trzy lata, do lutego 2025 r. Do tego czasu klastry danych big data będą obsługiwane za pośrednictwem aktualizacji skumulowanych dl SQL Server. Więcej informacji można znaleźć na blogu SQL Server.