Półroczne wersje kanału systemu Windows Server zostaną wycofane 9 sierpnia 2022 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Windows Server, wersja 20H2 osiągnie koniec wsparcia technicznego w dniu 9 sierpnia 2022 r. Oznacza to również wycofanie półrocznych wersji kanału systemu Windows Server (SAC). Nie będzie żadnych przyszłych wersji SAC dla systemu Windows Server. Produkt ten nie będzie już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń po 9 sierpnia 2022 r.

System Windows Server przechodzi do kanału obsługi długoterminowej (LTSC) jako podstawowego kanału wydania.

Klienci korzystający z Windows Server SAC powinni przejść do usługi Azure Stack HCI. Klienci mogą również korzystać z kanału obsługi długoterminowej systemu Windows Server.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o wersji systemu Windows Server.