Rozszerzono wsparcie dla programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2

Pierwotnie opublikowane: 13 września 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Data zakończenia rozszerzonej pomocy technicznej programu Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 z dodatkiem SP2 została przeniesiona z 11 lipca 2017 r. na 14 stycznia 2020 r., aby wyrównać ją z datami pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2008 z dodatkami SP2 i Windows Server 2008 R2. Ponieważ dodatek SP2 dla programu WSUS 3.0 jest najnowszą wersją zgodną z systemami Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2, podczas migracji do systemu WSUS dla systemu Windows Server 2012 mogą być wymagane migracje systemu Windows.

Uwaga: Program System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 nie obsługuje programu WSUS dla systemu Windows Server 2012, więc mogą być konieczne migracje do nowszej wersji programu SCCM. Wpłynie to również na produkty Small Business Server, które dołączone są do programu WSUS.

Więcej informacji i łącza do dokumentacji migracji można znaleźć tutaj https://technet.microsoft.com/library/mt772341(WS.11).aspx.