FAST Search Server 2010 (dla witryn internetowych, dla aplikacji wewnętrznych)

Program FAST Search Server 2010 (dla witryn internetowych, dla aplikacji wewnętrznych) jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Aplikacje wewnętrzne, witryny internetowe

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
FAST Search Server 2010 (dla witryn internetowych, dla aplikacji wewnętrznych) 2010-06-16T00:00:00.000-08:00 2015-10-13T22:59:59.999-08:00 2020-10-13T22:59:59.999-08:00

Uwaga

Nie obejmuje wersji, które utraciły wsparcie wcześniej. Pomoc techniczna dotycząca tego produktu podlega warunkom jego nabycia.

Edycje

  • Aplikacje wewnętrzne
  • Witryny internetowe