Microsoft Office Publisher 2003

Program Microsoft Office Publisher 2003 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Standard, z obrazowaniem cyfrowym

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Office Publisher 2003 2003-11-24T00:00:00.000-08:00 2009-04-14T22:59:59.999-08:00 2014-04-08T22:59:59.999-08:00

Edycje

  • Standard
  • z obrazowaniem cyfrowym