Microsoft Operations Manager (MOM) 2005

Program Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Workgroup

Ważna

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 2004-11-24T00:00:00.000-08:00 2010-01-12T22:59:59.999-08:00 2015-01-13T22:59:59.999-08:00

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 2005-08-01T00:00:00.000-08:00 2015-01-13T22:59:59.999-08:00
Original Release 2004-11-24T00:00:00.000-08:00 2006-10-10T22:59:59.999-08:00

Edycje

  • Workgroup