Udostępnij za pośrednictwem


GetPendingComponentList, metoda w klasie CCM_Application

Metoda GetPendingComponentList klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager pobiera listę składników oczekujących dla aplikacji.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

uint32 GetPendingComponentList  
{ 
  [IN]  String AppDeliveryTypeId 
  [IN]  UInt32 Revision 
  [OUT]  String PendingComponentList 
}; 

Parametry

AppDeliveryTypeId
Typ danych: String

Kwalifikatory: [id("0"), w]

Identyfikator typu dostarczania aplikacji.

Revision
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [id("1"), w]

— Zmiana.

PendingComponentList
Typ danych: String

Kwalifikatory: [id("2"), out]

Lista składników oczekujących.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.