Udostępnij za pośrednictwem


GetProperty, metoda w klasie CCM_AppDeploymentType

Metoda GetProperty klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager pobiera właściwość typu wdrożenia aplikacji.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

uint32 GetProperty  
{ 
  [IN]  UInt32 LanguageId 
  [IN]  String PropertyName 
  [OUT]  String PropertyValue 
}; 

Parametry

LanguageId
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [id("0"), w]

Identyfikator języka.

PropertyName
Typ danych: String

Kwalifikatory: [id("1"), w]

Nazwa właściwości.

PropertyValue
Typ danych: String

Kwalifikatory: [id("2"), out]

Wartość właściwości.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.