Udostępnij za pośrednictwem


FallbackMP, metoda w klasie SMS_BoundaryGroupRelationships

Metoda FallbackMP klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager ustawia czas powrotu w minutach dla punktu zarządzania (MP). Wartość domyślna to 120.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 FallbackMP();  

Parametry

Brak.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_BoundaryGroupRelationships Server WMI Class