Udostępnij za pośrednictwem


Właściwość ICCMEvent::EventType

ICcmEvent::EventTypejest właściwością odczytu/zapisu w Configuration Manager, która wskazuje typ wywoływanego zdarzenia instrumentacji zarządzania windows (WMI).

Składni

[C++]  
HRESULT ICcmEvent::EventType([out, retval] BSTR* sEventType);  

HRESULT ICcmEvent::EventType([in] BSTR sEventType);  

Parametry

sEventType
Typ danych: BSTR

Kwalifikatory: [in, out, retval]

W przypadku danych wejściowych wartość ustawiona dla typu zdarzenia. W danych wyjściowych ten parametr wskazuje na pobrany typ zdarzenia.

Wartości zwracane

Właściwość zwraca HRESULT kod. Możliwe wartości obejmują, ale nie są ograniczone do następujących:

S_OK
Metoda zakończyła się pomyślnie.

Uwagi

Ta właściwość musi odpowiadać klasie pochodnej ICcmEventzarejestrowanej w przestrzeni nazw root\ccm\events.

Wymagania

Smscore.dll.

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego klienta.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania klientów.

Zobacz też

SMSEvent, klasa (klient)