Wymagania wstępne dotyczące tworzenia usługi Mesh

Wymaganie licencji

Licencja Teams Premium jest wymagana do korzystania z aplikacji Mesh na potrzeby niestandardowych immersyjnych miejsc w usłudze Mesh na komputerach pc i quest. Licencja nie jest wymagana do opracowywania za pomocą zestawu narzędzi usługi Mesh, ale nie będzie można tworzyć i publikować środowisk w usłudze Mesh oraz organizować lub dołączać do zdarzeń w usłudze Mesh, jeśli ty i twoi użytkownicy nie mają Teams Premium licencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł o nazwie Konfigurowanie usługi Microsoft Mesh.

Unity w wersji 2022.3.7f1

Należy użyć aparatu Unity w wersji 2022.3.7f1.

Zrzut ekranu przedstawiający wymaganą wersję aparatu Unity.

Uzyskiwanie pomocy przy instalowaniu szablonu aparatu Unity

Instalacja powinna zawierać moduły dla systemów Android i Windows. Podczas tworzenia nowego projektu zalecamy użycie szablonu URP 3D Core.

Umiejętności średniozaawansowe do zaawansowanych aparatu Unity

Aby tworzyć środowiska dla usługi Mesh, musisz mieć średnio zaawansowane umiejętności aparatu Unity.

Nie możemy zagwarantować, że wszystkie kroki będą działać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na unikatową konfigurację aparatu Unity i komputera. Może być wymagana dodatkowa praca na końcu klasyfikacji błędów lub problemów.

Poznaj podstawy & aparatu Unity

Następne kroki