Usługa Skype dla firm Online w usłudze Office 365 — Pomoc dla administratorów

We're here to help!

Jako administrator usługi Office 365 dla firm, masz bezpłatny dostęp do naszych kompetentnych agentów pomocy technicznej. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji w tej witrynie internetowej, skontaktuj się z pomocą techniczną dotyczącą produktów biznesowych — Administracja Pomoc

Zezwalanie użytkownikom na kontaktowanie się z użytkownikami zewnętrznymi programu Skype lub Skype dla firm

Możesz zezwolić osobom korzystającym z programu Skype dla firm na kontaktowanie się z użytkownikami spoza swojej organizacji i dodawanie ich do list kontaktów programu Skype dla firm. Po dodaniu ich do listy kontaktów te osoby będą mogły sprawdzić, czy zewnętrzni użytkownicy są dostępni, wysyłać im wiadomości błyskawiczne, organizować spotkania i udostępniać pulpity. Aby uzyskać instrukcje, zobacz:

Poprawianie jakości połączeń głosowych i wideo

Czy u Twoich użytkowników występuje przerywanie połączeń? Czy jakość dźwięku, obrazu wideo i udostępniania aplikacji jest niska? Jakość połączeń w usłudze Skype dla firm w dużym stopniu zależy od jakości całej łączności sieciowej. Aby uzyskać optymalną jakość, upewnij się, że korzystasz z wysokiej jakości połączenia między siecią firmową i usługą Skype dla firm Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tune Skype for Business Online performance.

Zobacz też:

Konfigurowanie usługi Skype dla firm Online

Rozwiązywanie problemów występujących u użytkowników

Pomaganie użytkownikom w szybkim rozpoczęciu pracy

Aby uzyskać więcej artykułów dla użytkowników, zobacz Skype dla firm pomoc.