Korzystanie z pamięci podręcznej obiektów w usłudze SharePoint Online

W tym artykule wyjaśniono różnicę między używaniem pamięci podręcznej obiektów w lokalnej usłudze SharePoint Server 2013 a usługą SharePoint Online.

Istnieje znaczący negatywny wpływ polegania na pamięci podręcznej obiektów we wdrożeniu usługi SharePoint Online. Każda zależność od pamięci podręcznej obiektów w usłudze SharePoint Online zmniejszy niezawodność strony.

Jak działa pamięć podręczna obiektów sharepoint online i sharepoint server 2013

Gdy program SharePoint Server 2013 jest hostowany lokalnie, klient ma prywatne serwery internetowe frontonu, które hostują pamięć podręczną obiektów. Oznacza to, że pamięć podręczna jest przeznaczona dla jednego klienta i jest ograniczona tylko tym, ile pamięci jest dostępne i przydzielone do pamięci podręcznej obiektów. Ponieważ w scenariuszu lokalnym jest obsługiwany tylko jeden klient, serwery internetowe frontonu zwykle mają użytkowników wysyłających żądania do tych samych witryn w kółko. Oznacza to, że pamięć podręczna szybko się zapełnia i pozostaje pełna wyników zapytania listy i obiektów programu SharePoint, które użytkownicy regularnie żądają.

Pokazuje ruch i obciążenie lokalnych serwerów sieci Web frontonu.

W związku z tym po raz drugi użytkownik odwiedzi stronę, czas ładowania strony się poprawia. Po co najmniej czterech obciążeniach tej samej strony strona jest buforowana na wszystkich serwerach sieci Web frontonu.

Natomiast w usłudze SharePoint Online jest o wiele więcej serwerów, ale także wiele innych witryn. Każdy użytkownik może nawiązać połączenie z innym serwerem sieci Web frontonu, który nie ma wypełnionej pamięci podręcznej. Być może pamięć podręczna jest wypełniana dla serwera, ale następny użytkownik tego serwera internetowego frontonu żąda strony z innej witryny. Lub nawet jeśli następny użytkownik zażąda tej samej strony, co podczas poprzedniej wizyty, jest zrównoważony pod względem obciążenia na innym serwerze internetowym frontonu, który nie ma tej strony w pamięci podręcznej. W tym ostatnim przypadku buforowanie w ogóle nie pomaga użytkownikom.

Na poniższej ilustracji każda kropka reprezentuje stronę, której żąda użytkownik, oraz miejsce, w którym jest buforowane. Różne kolory reprezentują różnych klientów korzystających z infrastruktury SaaS.

Pokazuje wyniki buforowania obiektów w usłudze SharePoint Online.

Jak widać na diagramie, prawdopodobieństwo, że dany użytkownik trafi na serwer z buforowaną wersją swojej strony, jest niewielkie. Ponadto ze względu na dużą przepływność i fakt, że serwery są współużytkowane między wieloma lokacjami, pamięć podręczna nie trwa długo, ponieważ dostępna jest tylko tyle miejsca na buforowanie.

Z tych wszystkich powodów poleganie na tym, że użytkownicy otrzymują buforowane obiekty, nie jest skutecznym sposobem zapewnienia jakości środowiska użytkownika i czasu ładowania stron w usłudze SharePoint Online.

Jeśli nie możemy polegać na pamięci podręcznej obiektów w celu zwiększenia wydajności w usłudze SharePoint Online, czego zamiast tego używamy?

Ponieważ nie należy polegać na buforowaniu w usłudze SharePoint Online, należy ocenić alternatywne metody projektowania dostosowań programu SharePoint korzystających z pamięci podręcznej obiektów. Oznacza to użycie metod w przypadku problemów z wydajnością, które nie polegają na buforowaniu obiektów w celu uzyskania dobrych wyników dla użytkowników. Jest to opisane w niektórych innych artykułach z tej serii i obejmuje: