EmailUrlInfo

Uwaga

Chcesz skorzystać z usługi Microsoft 365 Defender? Dowiedz się więcej o tym, jak można oceniać i pilotować Microsoft 365 Defender.

Dotyczy:

  • Microsoft 365 Defender

Tabela EmailUrlInfo w zaawansowanym schemacie wyszukiwania zagrożeń zawiera informacje o adresach URL wiadomości e-mail i załącznikach przetwarzanych przez Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender. To odwołanie służy do konstruowania zapytań, które zwracają informacje z tej tabeli.

Aby uzyskać informacje na temat innych tabel w zaawansowanym schemacie wyszukiwania zagrożeń, zobacz zaawansowane informacje dotyczące wyszukiwania zagrożeń.

Nazwa kolumny Typ danych Opis
Timestamp datetime Data i godzina zarejestrowania zdarzenia
NetworkMessageId string Unikatowy identyfikator wiadomości e-mail wygenerowany przez platformę Microsoft 365
Url string Pełny adres URL w temacie, treści lub załączniku wiadomości e-mail
UrlDomain string Nazwa domeny lub nazwa hosta adresu URL
ReportId long Identyfikator zdarzenia na podstawie licznika powtarzającego się. Aby zidentyfikować unikatowe zdarzenia, ta kolumna musi być używana w połączeniu z kolumnami DeviceName i Timestamp