Microsoft Defender for Cloud Apps w Microsoft 365 Defender (wersja zapoznawcza)

Uwaga

Chcesz skorzystać z usługi Microsoft 365 Defender? Dowiedz się więcej o tym, jak można oceniać i pilotować Microsoft 365 Defender.

Dotyczy:

Microsoft Defender for Cloud Apps jest teraz częścią Microsoft 365 Defender. Portal Microsoft 365 Defender umożliwia administratorom zabezpieczeń wykonywanie zadań zabezpieczeń w jednej lokalizacji. Upraszcza to przepływy pracy i dodaje funkcje innych usług Microsoft 365 Defender. Microsoft 365 Defender będzie miejscem do monitorowania zabezpieczeń i zarządzania nimi w ramach tożsamości, danych, urządzeń, aplikacji i infrastruktury firmy Microsoft.

Analitycy SOC będą mogli klasyfikować, badać i polować na wszystkie obciążenia Microsoft 365 Defender, w tym aplikacje w chmurze. Alerty usługi Defender for Cloud Apps będą nadal wyświetlane w kolejce zdarzeń Microsoft 365 Defender i w kolejce alertów, ale teraz z odpowiednią zawartością na stronach alertów dostępnych w portalu Microsoft 365 Defender w ujednoliconym formacie z odpowiednimi dostosowaniami do każdego typu alertów.

Przyjrzyj się Microsoft 365 Defender pod adresem https://security.microsoft.com.

Dowiedz się więcej o korzyściach: Omówienie Microsoft 365 Defender.

Szybkie odwołanie

Obrazy i poniższe tabele zawierają listę zmian w nawigacji między Microsoft Defender for Cloud Apps i Microsoft 365 Defender.

Odkryj

Nowe lokalizacje funkcji usługi Cloud Discovery w portalu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Pulpit nawigacyjny usługi Cloud Discover Aplikacje w chmurze —> odnajdywanie w chmurze
Odnalezione aplikacje karta na stronie usługi Cloud Discovery
Odnalezione zasoby karta na stronie usługi Cloud Discovery
Adresy IP karta na stronie usługi Cloud Discovery
Użytkownicy karta na stronie usługi Cloud Discovery
Urządzeń karta na stronie usługi Cloud Discovery
Wykaz aplikacji w chmurze Aplikacje w chmurze —> wykaz aplikacji w chmurze
Tworzenie raportu migawki usługi Cloud Discovery Na stronie Cloud Discovery w obszarze Akcje

Zbadaj

Nowe lokalizacje funkcji badania w portalu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Dziennik aktywności Aplikacje w chmurze —> dziennik aktywności
Pliki Aplikacje w chmurze —> pliki
Użytkownicy i konta Zasoby —> tożsamości
Konfiguracja zabezpieczeń dostępne w Microsoft Defender for Cloud
Stan zabezpieczeń tożsamości Oceny stanu zabezpieczeń tożsamości Microsoft Defender for Identity
Aplikacje OAuth Aplikacje w chmurze —> aplikacje OAuth
Połączone aplikacje Ustawienia —> aplikacje w chmurze —> połączone aplikacje

Kontroli

Nowe lokalizacje funkcji kontroli w portalu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Policies (zasady) Aplikacje w chmurze —> zarządzanie zasadami. Uwaga: Azure AD zasady ochrony tożsamości będą stopniowo usuwane z listy zasad aplikacji w chmurze. Aby skonfigurować alerty z tych zasad, zobacz Konfigurowanie usługi alertów adresów IP usługi AAD
Szablony Aplikacje w chmurze —> szablony zasad

Ustawienia

Nowe lokalizacje ustawień w portalu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Ustawienia Ustawienia —> aplikacje w chmurze
Dziennik ustawień/nadzoru Aplikacje w chmurze —> dziennik nadzoru
Rozszerzenia zabezpieczeń —> podręczniki Ustawienia —> aplikacje w chmurze
Rozszerzenia zabezpieczeń —> agenci SIEM Ustawienia —> aplikacje w chmurze
Rozszerzenia zabezpieczeń —> zewnętrzny DLP Ustawienia —> aplikacje w chmurze
Rozszerzenia zabezpieczeń —> tokeny interfejsu API Ustawienia —> aplikacje w chmurze
Zarządzanie dostępem administratora —> role Administracja Uprawnienia —> aplikacje w chmurze —> role
Zarządzanie dostępem administratora —> uprawnienia do ochrony prywatności działań Uprawnienia —> aplikacje w chmurze —> uprawnienia do ochrony prywatności działań
Wyeksportowane raporty Raporty —> aplikacje w chmurze —> wyeksportowane raporty
Wdrażanie w zakresie i prywatność Ustawienia —> Aplikacje w chmurze —> wdrażanie o określonym zakresie i prywatność
Połączone aplikacje/łączniki aplikacji Ustawienia —> Aplikacje w chmurze —> Połączone aplikacje —> Łączniki aplikacji
Kontrola dostępu warunkowego aplikacji Ustawienia —> Aplikacje w chmurze —> aplikacje połączone —> aplikacje kontroli dostępu warunkowego
Zakresy adresów IP Ustawienia —> aplikacje w chmurze
Grupy użytkowników Ustawienia —> aplikacje w chmurze

Ograniczenia

  • Nowe środowisko usługi Defender for Cloud Apps w portalu Microsoft 365 Defender jest obecnie dostępne dla wszystkich użytkowników opisanych w temacie Zarządzanie dostępem administratora, z wyjątkiem:

  • Nowe środowisko jest obecnie dostępne tylko dla pełnych licencji Microsoft Defender for Cloud Apps.

  • Nowi klienci muszą najpierw zalogować się do portalu Microsoft Defender for Cloud Apps.

  • Niektóre linki mogą przekierowywać Cię do portalu usługi Defender for Cloud Apps.

Co się zmieniło

Dowiedz się więcej o zmianach wprowadzonych dzięki integracji usługi Defender for Cloud Apps i Microsoft 365 Defender.

Wyszukiwanie globalne w Microsoft 365 Defender (przy użyciu paska wyszukiwania w górnej części strony) zawiera teraz dodatkową jednostkę z możliwością wyszukiwania: umożliwia wyszukiwanie połączonych aplikacji w usłudze Defender for Cloud Apps.

Wyszukaj połączone aplikacje.

Zasoby i tożsamości

W ramach tworzenia dedykowanej sekcji Zasobów obejmującej całe środowisko Microsoft 365 Defender sekcja Użytkownicy i konta usługi Defender for Cloud Apps została zmieniona na sekcję Tożsamości. Nie są oczekiwane żadne zmiany funkcjonalności.

Funkcje w wersji zapoznawczej w usłudze Defender for Cloud Apps

Włącz ustawienie środowiska wersji zapoznawczej, aby być jednym z pierwszych, którzy spróbują wypróbować nadchodzące funkcje.

Uwaga

Ta funkcja jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej.

  1. W okienku nawigacji wybierz pozycję Ustawienia.
  2. Wybierz pozycję Aplikacje w chmurze.
  3. Wybierz pozycję Funkcje> wwersji zapoznawczej Włącz funkcje w wersji zapoznawczej.
  4. Wybierz Zapisz.

Gdy zobaczysz, że zaznaczono pole wyboru Włącz funkcje w wersji zapoznawczej, masz włączone funkcje w wersji zapoznawczej .

Zrzut ekranu przedstawiający sposób włączania funkcji w wersji zapoznawczej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Microsoft Defender for Cloud Apps funkcje w wersji zapoznawczej.

Dowiedz się, jak chronić aplikacje w chmurze w Microsoft 365 Defender: