Microsoft Defender for Cloud Apps w Microsoft 365 Defender (wersja zapoznawcza)

Uwaga

Chcesz skorzystać z usługi Microsoft 365 Defender? Dowiedz się więcej o tym, jak można oceniać i pilotować Microsoft 365 Defender.

Dotyczy:

Microsoft Defender for Cloud Apps jest teraz częścią Microsoft 365 Defender. Portal Microsoft 365 Defender umożliwia administratorom zabezpieczeń wykonywanie zadań zabezpieczeń w jednej lokalizacji. Uprości to przepływy pracy i doda funkcje innych usług Microsoft 365 Defender. Microsoft 365 Defender będzie miejscem do monitorowania zabezpieczeń i zarządzania nimi w ramach tożsamości, danych, urządzeń, aplikacji i infrastruktury firmy Microsoft.

Analitycy SOC będą mogli klasyfikować, badać i polować na wszystkie obciążenia Microsoft 365 Defender, w tym aplikacje w chmurze. Alerty usługi Defender for Cloud Apps będą nadal wyświetlane w kolejce zdarzeń Microsoft 365 Defender i w kolejce alertów, ale teraz z odpowiednią zawartością na stronach alertów dostępnych w portalu Microsoft 365 Defender w ujednoliconym formacie z odpowiednimi dostosowaniami do każdego typu alertów.

Przyjrzyj się Microsoft 365 Defender pod adresem https://security.microsoft.com.

Dowiedz się więcej o korzyściach: Omówienie Microsoft 365 Defender.

Szybkie odwołanie

Obraz i poniższa tabela zawierają listę zmian w nawigacji między Microsoft Defender for Cloud Apps i Microsoft 365 Defender.

Uwaga

Niektóre strony nie zostały jeszcze zmigrowane i powinny być dostępne w portalu usługi Defender for Cloud Apps.

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Pulpit nawigacyjny usługi Cloud Discover Aplikacje w chmurze — odnajdywanie chmury >
Odnalezione aplikacje karta na stronie usługi Cloud Discovery
Odnalezione zasoby karta na stronie usługi Cloud Discovery
Adresy IP karta na stronie usługi Cloud Discovery
Użytkownicy karta na stronie usługi Cloud Discovery
Urządzeń karta na stronie usługi Cloud Discovery
Wykaz aplikacji w chmurze Aplikacje w chmurze — wykaz aplikacji > Cloud
Tworzenie raportu migawki usługi Cloud Discovery Na stronie Cloud Discovery w obszarze Akcje
Dziennik aktywności Aplikacje w chmurze — dziennik aktywności >
Pliki pozostanie w portalu usługi Defender for Cloud Apps
Użytkownicy i konta Tożsamości > zasobów
Konfiguracja zabezpieczeń pozostanie w portalu usługi Defender for Cloud Apps
Stan zabezpieczeń tożsamości Oceny stanu zabezpieczeń tożsamości Microsoft Defender for Identity
Aplikacje OAuth Aplikacje w chmurze — > aplikacje OAuth
Połączone aplikacje pozostanie w portalu usługi Defender for Cloud Apps

Uwaga

Nowe środowisko usługi Defender for Cloud Apps w portalu Microsoft 365 Defender jest obecnie dostępne dla wszystkich użytkowników opisanych w temacie Zarządzanie dostępem administratora, z wyjątkiem:

Co się zmieniło

Dowiedz się więcej o zmianach wprowadzonych dzięki integracji usługi Defender for Cloud Apps i Microsoft 365 Defender.

Wyszukiwanie globalne w Microsoft 365 Defender (przy użyciu paska wyszukiwania w górnej części strony) zawiera teraz dodatkową jednostkę z możliwością wyszukiwania: umożliwia wyszukiwanie połączonych aplikacji w usłudze Defender for Cloud Apps.

Wyszukaj połączone aplikacje.

Zasoby i tożsamości

W ramach tworzenia dedykowanej sekcji Zasobów obejmującej całe środowisko Microsoft 365 Defender sekcja Użytkownicy i konta usługi Defender for Cloud Apps została zmieniona na sekcję Tożsamości. Nie są oczekiwane żadne zmiany funkcjonalności.