Określanie odpowiednich procesów wykrywania regresji

Aby zidentyfikować procesy o regresji w każdej aplikacji, należy śledzić różne typy liczników wydajności dla każdego procesu uruchomionego na maszynie wirtualnej podczas przebiegu testu. Analizowanie regresji wydajności obejmuje ocenę zmiennych dla wielu procesów podczas testowania aplikacji. W związku z tym należy określić, które elementy są istotne dla monitorowania.

Aby zdecydować, które procesy są istotne dla danej aplikacji, baza testów używa algorytmu klasyfikacji informacji wzajemnych. Zarówno aplikacja, jak i proces można uznać za typ dyskretnej zmiennej losowej. Skojarzenie dwóch zmiennych losowych jest mierzone przy użyciu prawdopodobieństwa warunkowego dla istotności. Procesy nie są obecnie wyświetlane na podstawie istotności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wzajemnego klasyfikowania informacji i sposobu jego użycia w usłudze Bazy testów, zobacz: Infinite Segmentation: Scalable Mutual Information Ranking on Real World Graphs (Nieskończona segmentacja: skalowalne klasyfikacje informacji wzajemnych w rzeczywistych grafuch).

Uwaga

Na karcie Niezawodność można wybrać podzestaw procesów, które można monitorować wraz z odpowiednimi procesami analizy regresji pamięci i procesora CPU. Wybrane ręcznie ulubione procesy zostaną uznane za istotne w bazie testów i uwzględnione w obliczeniach regresji pamięci i procesora CPU.