Kompilowanie aplikacji w trzech krokach (wersja zapoznawcza)

[Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.]

To interaktywne doświadczenie prowadzi początkujących twórców przez proces tworzenia aplikacji opartej na modelu. Używając projektanta aplikacji, każdy może szybko utworzyć aplikację w trzech prostych krokach.

Podczas tego doświadczenia...

  1. Nadaj nazwę aplikacji.
  2. Utwórz stronę i dodaj do strony wstępnie wybraną tabelę.
  3. Opublikuj i uruchom swoją aplikację.

Zbuduj aplikację w trzech krokach doświadczenie

Ważne

Jest to funkcja w wersji zapoznawczej. Więcej informacji: Aplikacje oparte na modelu i zarządzanie aplikacjami

Jak to działa

Jeśli te warunki są spełnione, na stronie głównej Power Apps w środowisku zobaczysz baner Zrób aplikację w ciągu zaledwie pięciu minut:

  • Masz uprawnienia do tworzenia bazy danych Microsoft Dataverse w środowisku.
  • Aplikacja nie została jeszcze utworzona i zapisana w środowisku.

Osoby, które nie spełniają tych warunków, mogą korzystać z tej funkcji w środowisku podglądu, dodając ten parametr na końcu adresu URL make.preview.powerapps.com URL: ?cdsCommon.forcePowerAppsFirstRunTour=true

Zobacz też

Eksploruj Power Apps bezpłatnie przez 30 dni

Czym są aplikacje oparte na modelu w Power Apps?

Kroki tworzenia aplikacji opartej na modelu