Transformowanie i formatowanie danych

Może się zdarzyć, że niektóre dane pobrane z systemu muszą zostać przekształcone w taki sposób, aby były zrozumiałe dla innych systemów używanych w tym procesie. Na przykład może zaistnieć konieczność przekonwertowania czasu lokalnego na uniwersalny czas koordynowany (UTC) lub przekonwertowania jednej waluty na inną. Aby dane były zrozumiałe dla innego systemu, można je przekonwertować na inny format. Podczas projektowania architektury automatyzacji procesów należy pamiętać o uwzględnieniu formatów danych (i konwersji formatów).

Oto kilka sposobów przekształcenia i sformatowania danych.

Wbudowane akcje

Wbudowanych akcji można używać do konwertowania wartości i ciągów na różne formaty.

Wbudowane akcje dotyczące tekstu.

Wyrażenia

Wyrażenia to równania, które można stosować do konwertowania i manipulowania danymi.

Przykład łączenia ciągów za pomocą wyrażenia.

Listy różnych wyrażeń są wymienione poniżej:

Aby zapoznać się z pełną listą, wybierz opcję Przewodnik referencyjny dotyczący używania funkcji w wyrażeniach dla Azure Logic Apps i Power Automate.