Dokumentacja programu Azure PowerShell

Oficjalna dokumentacja produktu dla Azure PowerShell. Azure PowerShell to kolekcja modułów do zarządzania zasobami platformy Azure za pomocą programu PowerShell.

Dokumentacja programu Azure PowerShell

Odwołanie

Migrowanie z modułu AzureRM

Omówienie

Przewodnik z instrukcjami

Szybki start