Unregister-PSRepository

Wyrejestrowuje repozytorium.

Składnia

Unregister-PSRepository
          [-Name] <String[]>
          [<CommonParameters>]

Opis

Polecenie Unregister-PSRepository cmdlet wyrejestrowuje repozytorium dla bieżącego użytkownika.

Przykłady

Przykład 1. Wyrejestrowywanie repozytorium

W tym przykładzie wyrejestrowuje repozytorium o nazwie myNuGetSource.

Unregister-PSRepository -Name "myNuGetSource"

Przykład 2. Wyrejestrowywanie wszystkich repozytoriów

W tym przykładzie użyto Get-PSRepository metody do pobrania wszystkich zarejestrowanych repozytoriów i użyje operatora potoku, aby przekazać je do Unregister-PSRepository wyrejestrowania.

Get-PSRepository | Unregister-PSRepository

Parametry

-Name

Określa tablicę nazw repozytoriów do usunięcia.

Type:String[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

String[]

Dane wyjściowe

Object