Disable-WSManTrace

Zatrzymaj sesję rejestrowania programu WSMan uruchomioną przez polecenie Enable-WSManTrace.

Składnia

Disable-WSManTrace []

Opis

To polecenie cmdlet jest dostępne tylko na platformie Windows.

To polecenie cmdlet zatrzymuje sesję rejestrowania programu WSMan uruchomioną przez funkcję Enable-WSManTrace.

To polecenie cmdlet używa Stop-Trace polecenia cmdlet .

To polecenie cmdlet należy uruchomić z sesji programu PowerShell z podwyższonym poziomem uprawnień.

Przykłady

Przykład 1. Zatrzymanie śledzenia narzędzia WSMan

Disable-WSManTrace

Dane wejściowe

None

Nie można potokować obiektów do tego polecenia cmdlet.

Dane wyjściowe

None

To polecenie cmdlet nie zwraca żadnych danych wyjściowych.