Alias, deklaracja atrybutu

Atrybut Alias umożliwia użytkownikowi określenie różnych nazw dla polecenia cmdlet lub parametru polecenia cmdlet. Aliasy mogą służyć do zapewnienia skrótów dla nazwy parametru lub mogą podać różne nazwy, które są odpowiednie dla różnych scenariuszy.

Składnia

[Alias(aliasNames)]

Parametry

aliasNames (String[]) Wymagane. Określa zestaw nazw aliasów rozdzielonych przecinkami dla parametru polecenia cmdlet.

Uwagi

Atrybut Alias jest definiowany przez klasę System.Management.Automation.Aliasattribute.

Aliasy polecenia cmdlet

  • Atrybut Alias jest używany z deklaracją polecenia cmdlet . Aby uzyskać więcej informacji na temat deklarowania tych atrybutów, zobacz Aliasy polecenia cmdlet.
  • Nazwa aliasu każdego parametru musi być unikatowa. Windows PowerShell nie sprawdza zduplikowanych nazw aliasów.

Aliasy parametrów

  • Atrybut Alias jest używany z atrybutem Parameter podczas określania parametru polecenia cmdlet. Aby uzyskać więcej informacji na temat deklarowania tych atrybutów, zobacz How to Declare Cmdlet Parameters (Jak zadeklarować parametry polecenia cmdlet).
  • Nazwa aliasu każdego parametru musi być unikatowa w obrębie polecenia cmdlet. Windows PowerShell nie sprawdza zduplikowanych nazw aliasów.
  • Atrybut Alias jest używany raz dla każdego parametru w poleceniach cmdlet.

Zobacz też

Aliasy poleceń cmdlet

Aliasy parametrów

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell