Wyświetlanie informacji o błędach

W tym temacie omówiono sposoby wyświetlania informacji o błędach przez użytkowników.

Gdy polecenie cmdlet napotka błąd, prezentacja informacji o błędzie będzie domyślnie podobna do następujących danych wyjściowych błędu.

$ stop-service lanmanworkstation
You do not have sufficient permissions to stop the service Workstation.

Jednak użytkownicy mogą wyświetlać błędy według kategorii, ustawiając $ErrorView zmienną na "CategoryView" . Widok kategoria wyświetla określone informacje z rekordu błędu, a nie opis błędu w tekście. Ten widok może być przydatny, jeśli masz długą listę błędów do przeskanowania. W widoku kategorii zostanie wyświetlony poprzedni komunikat o błędzie w następujący sposób.

$ $ErrorView = "CategoryView"
$ stop-service lanmanworkstation
CloseError: (System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceController) [stop-service], ServiceCommandException

Aby uzyskać więcej informacji na temat kategorii błędów, zobacz Windows PowerShell błędów.

Zobacz też

Rekordy błędów programu Windows PowerShell

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell