GetProc — samouczek

Ta sekcja zawiera samouczek dotyczący tworzenia Get-Proc cmdlet, które jest bardzo podobne do polecenia cmdlet Get-Process udostępnianego przez Windows PowerShell. Ten samouczek zawiera fragmenty kodu, które ilustrują sposób implementować polecenia cmdlet, oraz objaśnienie kodu.

Tematy w tym samouczku

Tematy w tym samouczku zostały zaprojektowane tak, aby były odczytywane sekwencyjnie, a każdy temat jest budowania na podstawie tego, co zostało omówione w poprzednim temacie.

Tworzenie polecenia cmdlet bez parametrów W tej sekcji opisano sposób tworzenia polecenia cmdlet, które pobiera informacje z komputera lokalnego bez użycia parametrów, a następnie zapisuje informacje w potoku.

Dodawanie parametrów, które przetwarzają Command-Line wejściowe W tej sekcji opisano sposób dodawania parametru do polecenia cmdlet Get-Proc, aby polecenie cmdlet może przetwarzać dane wejściowe na podstawie jawnych obiektów przekazanych do polecenia cmdlet. Implementacja opisana w tym miejscu pobiera procesy na podstawie ich nazwy, a następnie zapisuje informacje w potoku.

Dodawanie parametrów, które przetwarzają dane wejściowe potoku W tej sekcji opisano sposób dodawania parametru do polecenia cmdlet Get-Proc, aby polecenie cmdlet może przetwarzać obiekty przekazane do niego za pośrednictwem potoku. Opisane tutaj polecenie cmdlet implementacji pobiera procesy na podstawie obiektów przekazanych do polecenia cmdlet, a następnie zapisuje informacje w potoku.

Dodawanie nieokreślonych raportów o błędach do polecenia cmdlet W tej sekcji opisano sposób dodawania do polecenia cmdlet nieokreślonych raportów o błędach. Implementacja opisana w tym miejscu wykrywa nieokreślone błędy występujące podczas przetwarzania danych wejściowych i zapisuje rekord błędu w strumieniu błędów.

Zobacz też

Tworzenie polecenia cmdlet bez parametrów

Dodawanie parametrów, które przetwarzają Command-Line danych wejściowych

Dodawanie parametrów, które przetwarzają dane wejściowe potoku

Dodawanie nieokreślonych raportów o błędach do polecenia cmdlet

Windows PowerShell SDK