Standardowe nazwy i typy parametrów poleceń cmdlet

Nazwy parametrów polecenia cmdlet powinny być spójne w projektowych poleceniach cmdlet. W poniższych tematach przedstawiono nazwy parametrów, których zalecamy używać podczas deklarowania parametrów polecenia cmdlet. W tematach opisano również zalecany typ danych i funkcjonalność każdego parametru.

W tej sekcji

Parametry działań

Parametry daty i godziny

Parametry formatu

Parametry właściwości

Parametry ilości

Parametry zasobu

Parametry zabezpieczeń