FirstLineHanging, element : Frame, CustomControl

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany w lewo. Ten element jest używany podczas definiowania niestandardowego widoku kontrolki.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • CustomItem, element
  • Frame, element
  • FirstLineHanging, element

Składnia

<FirstLineHanging>NumberOfCharactersToShift</FirstLineHanging>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny FirstLineHanging elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
Frame, element dla CustomItem, CustomControl, View Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesuwanie danych w lewo lub w prawo.

Wartość tekstowa

Określ liczbę znaków, które mają zostać przesunięte w pierwszym wierszu danych.

Uwagi

Jeśli ten element jest określony, nie można określić FirstLineIndent elementu.

Zobacz też

FirstLineIndent, element : Frame, CustomControl, View

Frame, element dla CustomItem, CustomControl, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell