NewLine, element dla CustomItem, CustomControl, View

Dodaje pusty wiersz do wyświetlania kontrolki. Ten element jest używany podczas definiowania niestandardowego widoku kontrolki.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • CustomItem, element
  • NewLine, element

Składnia

<NewLine/>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny NewLine elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
CustomItem, element , CustomEntry, View Definiuje kontrolkę dla niestandardowego widoku kontrolki.

Uwagi

Zobacz też

CustomItem, element , CustomEntry, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell