ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, CustomControl, View

Określa skrypt, który wyzwala warunek. Gdy ten skrypt zostanie oceniony na true wartość , warunek zostanie spełniony i zostanie użyta kontrolka. Ten element jest używany podczas definiowania niestandardowego widoku kontrolki.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • CustomItem, element
  • ExpressionBinding, element
  • ItemSelectionCondition, element
  • ScriptBlock, element

Składnia

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ScriptBlock elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ItemSelectionCondition, element dla powiązania wyrażenia dla CustomControl for View Definiuje warunek, który musi istnieć, aby można było używać tej kontrolki.

Wartość tekstowa

Określ oceniany skrypt.

Uwagi

Jeśli ten element jest używany, nie można określić elementu PropertyName podczas definiowania warunku wyboru.

Zobacz też

PropertyName, element dla ItemSelectionCondition, CustomControl, View

ItemSelectionCondition, element dla powiązania wyrażenia dla CustomControl for View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell