WideEntry, element

Zawiera definicję szerokiego widoku.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • WideControl, element
 • WideEntries, element
 • WideEntry, element

Składnia

<WideEntry>
 <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
 <WideItem>...</WideItem>
</WideEntry>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny WideEntry elementu. Należy określić pojedynczy element WideItem podrzędny.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
EntrySelectedBy, element for WideEntry Element opcjonalny.

Definiuje typy .NET, które używają tej definicji wpisu szerokiego lub warunek, który musi istnieć dla tej definicji do użycia.
WideItem, element Element wymagany.

Definiuje właściwość lub skrypt, którego wartość jest wyświetlana.

Elementy nadrzędne

Element Opis
WideEntries, element Zawiera definicje szerokiego widoku.

Uwagi

Widok szeroki to format listy, który wyświetla pojedynczą wartość właściwości lub wartość skryptu dla każdego obiektu. W przeciwieństwie do innych typów widoków dla każdej definicji widoku można określić tylko jeden element elementu. Aby uzyskać więcej informacji na temat innych składników szerokiego widoku, zobacz Creating a Wide View (Tworzenie szerokiego widoku).

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano WideEntry element, który definiuje pojedynczy WideItem element. Element WideItem definiuje właściwość, której wartość jest wyświetlana w widoku.

<WideEntries>
 <WideEntry>
  <WideItem>
   <PropertyName>ProcessName</PropertyName>
  </WideItem>
 </WideEntry>
</WideEntries>

Aby uzyskać kompletny przykład szerokiego widoku, zobacz Widok szeroki (podstawowy).

Zobacz też

Tworzenie widoku szerokiego

SelectionCondition, element dla WideEntry

SelectionSetName, element dla WideEntry

TypeName, element : WideEntry

WideEntries, element

WideItem, element

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell