Jak nazwać plik XML HelpInfo

W tym temacie wyjaśniono wymagany format nazwy dla plików z informacjami o pomocy, które można ujednoliwnie nazywać plikami XML HelpInfo.

Jak nazwać plik XML HelpInfo

Plik XML HelpInfo musi mieć nazwę o następującym formacie.

<ModuleName>_<ModuleGUID>_HelpInfo.xml

Elementy nazwy są następujące.

  • <ModuleName>- Wartość właściwości Name obiektu ModuleInfo zwracanej przez polecenie cmdlet Get-Module.

  • <ModuleGUID> — wartość klucza identyfikatora GUID w manifeście modułu.

Jeśli na przykład nazwa modułu to "TestModule", a identyfikator GUID modułu to 9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9, nazwa pliku XML HelpInfo dla modułu będzie miała rozmiar:

TestModule_9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9_HelpInfo.xml