Przykład Runspace05

W tym przykładzie pokazano, jak dodać przystawkę do obiektu System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate, aby polecenie cmdlet przystawki było dostępne po otwarciu przestrzeni uruchamiania. Przystawka udostępnia polecenie cmdlet Get-Proc (zdefiniowane przez przykład GetProcessSample01),które jest uruchamiane synchronicznie przy użyciu obiektu System.Management.Automation.Powershell.

Wymagania

Ten przykład wymaga Windows PowerShell 2.0.

Demonstracje

W tym przykładzie przedstawiono następujące informacje.

Przykład

Ten przykład tworzy obszar runspace, który używa obiektu System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate do definiowania elementów dostępnych po otwarciu przestrzeni uruchamiania. W tym przykładzie przystawka definiująca polecenie cmdlet Get-Proc jest dodawana do stanu sesji początkowej.

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Runspaces
{
 using System;
 using System.Collections.ObjectModel;
 using System.Management.Automation;
 using System.Management.Automation.Runspaces;
 using PowerShell = System.Management.Automation.PowerShell;

 /// <summary>
 /// This class contains the Main entry point for this host application.
 /// </summary>
 internal class Runspace05
 {
  /// <summary>
  /// This sample shows how to define an initial session state that is
  /// used when creating a runspace. The sample invokes a command from
  /// a Windows PowerShell snap-in that is present in the console file.
  /// </summary>
  /// <param name="args">The parameter is not used.</param>
  /// <remarks>
  /// This sample assumes that user has coppied the GetProcessSample01.dll
  /// that is produced by the GetProcessSample01 sample to the current
  /// directory.
  /// This sample demonstrates the following:
  /// 1. Creating a default initial session state.
  /// 2. Adding a snap-in to the initial session state.
  /// 3. Creating a runspace that uses the initial session state.
  /// 4. Creating a PowerShell object that uses the runspace.
  /// 5. Adding the snap-in's get-proc cmdlet to the PowerShell object.
  /// 6. Using PSObject objects to extract and display properties from
  ///  the objects returned by the cmdlet.
  /// </remarks>
  private static void Main(string[] args)
  {
   // Create the default initial session state. The default initial
   // session state contains all the elements provided by Windows
   // PowerShell.
   InitialSessionState iss = InitialSessionState.CreateDefault();
   PSSnapInException warning;
   iss.ImportPSSnapIn("GetProcPSSnapIn01", out warning);

   // Create a runspace. Notice that no PSHost object is supplied to the
   // CreateRunspace method so the default host is used. See the Host
   // samples for more information on creating your own custom host.
   using (Runspace myRunSpace = RunspaceFactory.CreateRunspace(iss))
   {
    myRunSpace.Open();

    // Create a PowerShell object.
    using (PowerShell powershell = PowerShell.Create())
    {
     // Add the snap-in cmdlet and specify the runspace.
     powershell.AddCommand("GetProcPSSnapIn01\\get-proc");
     powershell.Runspace = myRunSpace;

     // Run the cmdlet synchronously.
     Collection<PSObject> results = powershell.Invoke();

     Console.WriteLine("Process       HandleCount");
     Console.WriteLine("--------------------------------");

     // Display the results.
     foreach (PSObject result in results)
     {
      Console.WriteLine(
               "{0,-20} {1}",
               result.Members["ProcessName"].Value,
               result.Members["HandleCount"].Value);
     }
    }

    // Close the runspace to release any resources.
    myRunSpace.Close();
   }
   System.Console.WriteLine("Hit any key to exit...");
   System.Console.ReadKey();
  }
 }
}

Zobacz też

Pisanie aplikacji hosta programu Windows PowerShell