Komunikacja zdalna programu WSMan nie jest obsługiwana na platformach innych niż Windows

Od czasu wydania programu PowerShell 6 obsługa komunikacji zdalnej za pośrednictwem WS-Management (WSMan) na platformach innych niż Windows jest dostępna tylko dla ograniczonego zestawu dystrybucji systemu Linux. Wszystkie wersje tych dystrybucji, które obsługują program WSMan, nie są już obsługiwane przez dostawców systemu Linux, którzy je utworzyli.

W systemie spoza systemu Windows program WSMan oparł się na projekcie Open Management Infrastructure (OMI), który nie obsługuje już komunikacji zdalnej programu PowerShell. Klient OMI WSMan jest zależny od programu OpenSSL 1.0. Większość dystrybucji systemu Linux została przeniesiona do biblioteki OpenSSL 2.0, która nie jest zgodna z poprzednimi wersjami. Obecnie nie ma obsługiwanej dystrybucji, która ma zależności wymagane do działania klienta OMI WSMan.

Naszym planem dla programu PowerShell 7.3 jest usunięcie nieaktualnych bibliotek i kodu pomocniczego dla platform innych niż Windows. Komunikacja zdalna oparta na programie WSMan jest nadal obsługiwana między systemami Windows. Komunikacja zdalna za pośrednictwem protokołu SSH jest obsługiwana dla wszystkich platform. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Komunikacja zdalna programu PowerShell za pośrednictwem protokołu SSH.

Uwaga

Użytkownicy mogą mieć możliwość nawiązania komunikacji z usługą WSMan w celu pracy przy użyciu modułu PSWSMan . Ten moduł nie jest obsługiwany ani obsługiwany przez firmę Microsoft.