Optymalizowanie środowiska powłoki

Program PowerShell to powłoka wiersza polecenia i język skryptowy używany do automatyzacji.

Wikipedia zawiera następujący opis powłoki:

Powłoka zarządza interakcją systemu użytkownika przez monitowanie użytkowników o dane wejściowe, interpretowanie ich danych wejściowych, a następnie obsługę danych wyjściowych z bazowego systemu operacyjnego (podobnie jak pętla read-eval-print lub REPL).

Podobnie jak w przypadku innych powłok, takich jak bash lub cmd.exe, program PowerShell umożliwia uruchamianie dowolnego polecenia dostępnego w systemie, a nie tylko poleceń programu PowerShell.

Polecenia programu PowerShell są nazywane poleceniami cmdlet (wymawiane jako polecenia). Polecenia cmdlet to polecenia programu PowerShell, a nie autonomiczne pliki wykonywalne. Nie można uruchamiać poleceń programu PowerShell w innych powłokach bez wcześniejszego uruchamiania programu PowerShell.

Funkcje interfejsu wiersza polecenia programu PowerShell

PowerShell to nowoczesna powłoka poleceń, która zawiera najlepsze funkcje innych popularnych powłok. W przeciwieństwie do większości powłok, które akceptują i zwracają tylko tekst, program PowerShell akceptuje i zwraca obiekty platformy .NET. Powłoka ma kilka funkcji, których można użyć do optymalizacji środowiska użytkownika interaktywnego.