Zdalny pulpit w Azure  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Piotr Zieliński

Opublikowano: 2011-02-04

Pobierz i uruchom

Wprowadzenie

Windows Azure wspiera również zdalny pulpit. Tak jak do każdego innego systemu Windows, tak i tu możemy podłączyć się zdalnie i nim zarządzać. Wymaga to jednak dodatkowej konfiguracji, która zostanie przedstawiona w artykule. 

Aby wykorzystać zdalny pulpit, należy zainstalować Windows Azure Tools w aktualizacji przynajmniej „November Update”.

Konfiguracja

  1. Tworzymy nowy projekt Azure, a następnie przechodzimy do okna publikacji z poziomu Visual Studio (menu kontekstowe -> Publish).

  2. W oknie wdrożenia klikamy na Confiure Remote Desktop connections.

  3. W oknie konfiguracji zdalnego pulpitu zaznaczamy Enable connections for all roles. Wybieramy również certyfikat (lub tworzymy nowy), którego będziemy używać do logowania, oraz nazwę użytkownika i hasło.

  4. Po konfiguracji zdalnego pulpitu przechodzimy na stronę Azure – https://windows.azure.com. Nie rozpoczynamy jeszcze publikacji, ponieważ należy jeszcze kilka rzeczy skonfigurować po stronie serwera. Po załadowaniu panelu Windows Azure klikamy na Create a new hosted service.

  5. W następnym oknie podajemy nazwę usługi, URL oraz certyfikat w pfx (można go wyeksportować z poziomu IE).

  6. Po dodaniu usługi wraz z certyfikatem, można dane zweryfikować w głównym panelu:

  7. Wracamy do okna publikacji w Visual Studio. Wypełniamy pola związane z adresem usługi oraz typem wdrożenia i naciskamy OK, aby opublikować aplikację.

  8. Po zakończeniu wdrażania przechodzimy ponownie do panelu Azure, zaznaczamy instancję i klikamy Connect:

  9. Po wpisaniu loginu i hasła zostanie uruchomiony zdalny pulpit:

Jak widać na powyższym screenie, mamy zdalny dostęp do komputera z zainstalowanym systemem Windows Server 2008 Enterprise! Warto poświęcić kilka chwil i zapoznać się z możliwościami systemu.


          

Piotr Zieliński

Absolwent informatyki o specjalizacji inżynieria oprogramowania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada szereg certyfikatów z technologii Microsoft (MCP, MCTS, MCPD). W 2011 roku wyróżniony nagrodą MVP w kategorii Visual C#. Aktualnie pracuje w General Electric pisząc oprogramowanie wykorzystywane w monitorowaniu transformatorów . Platformę .NET zna od wersji 1.1 – wcześniej wykorzystywał głównie MFC oraz C++ Builder. Interesuje się wieloma technologiami m.in. ASP.NET MVC, WPF, PRISM, WCF, WCF Data Services, WWF, Azure, Silverlight, WCF RIA Services, XNA, Entity Framework, nHibernate. Oprócz czystych technologii zajmuje się również wzorcami projektowymi, bezpieczeństwem aplikacji webowych i testowaniem oprogramowania od strony programisty. W wolnych chwilach prowadzi blog o .NET i tzw. patterns & practices.