Licencjonowanie narzędzi deweloperskich  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-03-15

Licencjonowanie produktów Microsoft to ciekawy i wyzywający temat. Z zagadnieniami, takimi  jak: licencje, CALe, subskrypcje, wygasanie, zwielokrotnianie dostępu, wystąpienia czy procesory wirtualne spotyka się każda osoba korzystająca z oprogramowania Microsoft. Ten cykl artykułów oraz filmów, poświęconych licencjonowaniu narzędzi deweloperskich Microsoft, skupia się na obszarze związanym z prawidłowym (zgodnym z postanowieniami licencyjnymi) wykorzystywaniem programów w procesie wytwarzania oprogramowania, poczynając od projektowania poprzez wytwarzanie, testowanie, na wdrażaniu kończąc.

Cykl artykułów i filmów zostanie podzielony na dwa bloki. Pierwszy z nich podejmie tematykę ogólnych zagadnień dotyczących licencjonowania, drugi skupi się na licencjonowaniu poszczególnych produktów i rozwiązań deweloperskich.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi artykułami i filmami z tego cyklu, dowiesz się:

 • w jaki sposób licencjonowane są narzędzia deweloperskie firmy Microsoft:
  o   klienckie,
  o   serwerowe.
 • jak najkorzystniej je pozyskać,
 • co możesz zrobić:
  o   z rozwiązaniami, które nabędziesz,
  o   z aplikacjami, które stworzysz.

Spis głównych zagadnień, przedstawionych w artykułach:

 • Przedstawienie produktów klienckich Visual Studio - w tym artykule omówione zostaną klienckie produkty Visual Studio, występujące bez subskrypcji MSDN. Zaprezentowane zostaną również sposoby ich nabywania,
 • Przedstawienie produktów serwerowych Visual Studio - w tym artykule omówione zostaną klienckie produkty Visual Studio, występujące bez subskrypcji MSDN. Przedstawione zostaną także sposoby ich nabywania,
 • Sposoby nabywania produktów Visual Studio - tym artykule omówione zostaną sposoby nabywania licencji na oprogramowanie w różnych programach licencyjnych (licencje FPP, umowy grupowe, subskrypcje MSDN). Wskazane zostaną również podstawowe różnice w każdym sposobnie nabywania, a także dostępność poszczególnych produktów deweloperskich w poszczególnych kanałach sprzedaży,
 • Subskrypcje MSDN - w tym artykule przedstawione zostaną typy subskrypcji, zawartość poszczególnych subskrypcji (różnice pomiędzy nimi) oraz sposoby ich nabywania,
 • Korzystanie z Visual Studio i MSDN - z tego filmu i artykułu dowiesz się o możliwościach wykorzystania Visual Studio oraz subskrypcji MSDN w procesie tworzeniu i testowania oprogramowania, a także poznasz uprawnienia licencyjne związane z wykorzystywaniem oprogramowania w celach demonstracyjnych,
 • Ogólne możliwości licencyjne - z tego artykułu dowiesz się więcej na temat takich zagadnień, jak prawo do poprzedniej wersji, ilość dopuszczalnych instalacji w ramach jednej licencji, możliwość zmiany przypisania oprogramowania na innego programistę czy prawa związane z Microsoft Office, dostępnym w ramach subskrypcji MSDN,
 • Visual Studio - z tego artykułu dowiesz się, ze szczegółami, na temat licencjonowania Visual Studio,
 • Licencjonowanie dostępu do produktów serwerowych - z tego artykułu dowiesz się więcej na temat licencjonowania serwera TFS oraz o dostępie do niego, z wykorzystaniem licencji CAL i External Connector. Zostaniesz również poinformowany z czym wiąże się multipleksing,
 • Team Explorer i Team Explorer Everywhere – w tym artykule zaprezentowane zostały szczegóły licencjonowania Team Explorer i Team Explorer,
 • Licencjonowanie Team Foundation Server 2010 - z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób licencjonowany jest Team Foundation Server 2010,
 • Visual Studio Team Foundation Server 2010 i Project Server Integration Feature Pack – z tego artykułu dowiesz się na temat licencjonowania Team Foundation Server 2010, w połączeniu z Project Server Integration Feature Pack,
 • Licencjonowanie Lab Management - w tym artykule przedstawione zostały zasady licencjonowania oraz pozyskiwania rozwiązania Lab Management,
 • Licencjonowanie Load Testing – w tym artykule omówione zostały zasady licencjonowania oraz pozyskiwania rozwiązania Load Testing,
 • Licencjonowanie Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 - Artykuł ten dotyczy licencjonowania funkcjonalności Microsoft Visual Studio Test Professional 2010,
 • SQL Server Developer Edition - z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób licencjonowany jest SQL Server Developer edition.
 • Team Explorer - z tego artykułu dowiesz się więcej na temat licencjonowania Team Explorer,

 

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu: https://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Wprowadzenie-do-cyklu-spotka--Kurs-Licencjonowania-cz-1