Przegląd mechanizmów wysokiej dostępności w Windows Server 2012 Hyper-V

Udostępnij na: Facebook

Autor: Dariusz Porowski

Opublikowano: 2012-08-09

Cykl ten zawiera opis nowych funkcji Windows Server 2012, które zapewniają lub wspomagają wysoką dostępność Hyper-V oraz ochraniają dane. Windows Server 2012 spełnia wszystkie wymagania projektowe dla wysokiej dostępności, w nowoczesnym centrum danych. Zostało opracowanych wiele nowych funkcji, w tym następujące:

  • udoskonalenia w klastrowaniu – przez klastrowanie platformy wirtualizacji można zwiększyć dostępność i umożliwić dostęp do serwerów wirtualnych zarówno w czasie przestojów planowanych, jak i nieplanowanych. Zostały wprowadzone liczne udoskonalenia dla środowisk klastrowych Hyper-V,
  • grupowanie adapterów sieciowych – jeżeli jedna karta ulegnie awarii, to drugi adapter może zapewnić dalsze połączenie do serwera. Mechanizm zapewnia również równoważenie, obciążenia i agregację przepustowości,
  • replikacja Hyper-V – asynchroniczna replikacja maszyn wirtualnych wspomaga zachowanie ciągłości biznesowej pomiędzy dwoma lokalizacjami oraz odzyskiwanie po awarii,
  • przyrostowe kopie zapasowe – funkcja ta pozwala na tworzenie kopii zapasowych, różnicowych, wirtualnych dysków twardych. Zmniejsza to koszty składowania, ponieważ tworzy kopie zapasowe tylko tego, co się zmieniło, a nie całych wirtualnych dysków twardych.