Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Witold Miszkiewicz

Opublikowano: 2013-01-18

Usługa DHCP

W dzisiejszych czasach ciężko już sobie wyobrazić infrastrukturę sieciową, w której trzeba ręcznie konfigurować połączenia sieciowe. Dzięki mechanizmom usługi DHCP jesteśmy w stanie automatycznie przydzielać adresy IP wszystkim urządzeniom komunikującym się w naszej sieci. Możemy także przesyłać do nich niezbędne ustawienia, takie jak domyślna brama, adresy serwerów DNS, WINS lub specyficzne opcje dla urządzeń sieciowych, wyszukujących swoje kontrolery w sieci. Poza dynamicznie przydzielanymi adresami możemy także stworzyć stałą rezerwację i przydzielić ją np. do drukarki sieciowej. Usługa DHCP, poza wyżej omówionymi, zawiera mnóstwo opcji, takich jak aktualizacja wpisów na serwerach DNS, tworzenie klas oraz polityk, a nawet zapewnianie sobie wysokiej dostępności.

 

Przygotowanie

W tym przewodniku dowiesz się, jak poprawnie zainstalować i skonfigurować usługę DHCP w oparciu o Windows Server 2012.

Efektem końcowym, który chcemy uzyskać, jest działająca usługa DHCP ze skonfigurowanym aktywnym zakresem, pracującym pod kontrolą Windows Server 2012.

Wymagania wstępne

Do poprawnego skonfigurowania usługi DHCP potrzebny jest serwer z zainstalowanym systemem Windows Server 2012. Maszyna musi posiadać statyczną konfigurację interfejsu sieciowego.

Kroki do realizacji zadania

Serwer, obsługujący funkcję serwera DHCP, zostanie skonfigurowany poprawnie po wykonaniu poniższych kroków:

 1. Instalacja usługi DHCP.
 2. Konfiguracja pierwszego zakresu.

Instalacja usługi DHCP

 1. Zaloguj się na serwer, na którym ma zostać zainstalowana usługa DHCP, z uprawnieniami Administratora.

 2. Otwórz konsolę Server Manager.

 3. Z menu Manage wybierz Add Role and Features.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 4. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na pierwszym ekranie i wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 5. Zaznacz opcję Role-based or feature-based installation i wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 6. Zaznacz opcję Select a server from the server pool. Z pola Server Pool wybierz serwer, na którym ma zostać zainstalowana usługa, i wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 7. Na liście dostępnych usług zaznacz DHCP Server.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 8. Wybierz Add Features, aby dodać niezbędne komponenty, a następnie wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 9. W kolejnym oknie wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 10. W następnym oknie również wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 11. Wybierz Install, aby rozpocząć instalację.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 12. Obserwujemy postęp instalacji.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 13. Sprawdź status instalacji, jeśli jest pozytywny, zamknij okno.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

Instalacja serwera DHCP przebiegła prawidłowo.

Konfiguracja pierwszego zakresu

 1. Zaloguj się na serwer z zainstalowaną usługą DHCP, na konto z uprawnieniami administratora.

 2. Otwórz konsolę Server Manager, po czym z Tools wybierz DHCP.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 3. Rozwiń drzewo po lewej stronie i z menu kontekstowego, na IPv4, wybierz New Scope.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 4. W oknie tworzenia nowego zakresu wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 5. Podaj nazwę nowotworzonego zakresu i wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 6. W polu Start IPaddress podaj początkowy adres zakresu, w polu End Ip address – końcowy adres IP. W polu Length podajemy maskę podsieci w postaci bitowej, natomiast w Subnet Mask podajemy ją w sposób „bardziej tradycyjny”. Na koniec wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 7. W oknie Add Exclusionsand Delay możemy skonfigurować zakres adresów IP, które nie będą przydzielane klientom. Następnie wybieramy Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 8. W oknie Lease Duration możesz ustawić czas, na jaki przydzielana będzie dana dzierżawa. Jeśli zakres dotyczy np. urządzeń sieciowych lub komputerów stale przebywających w jednym miejscu, można ustawić dłuższy czas dzierżawy. Jeśli jednak zakres dotyczy podsieci, w której duża liczba klientów dość szybko się zmienia, jak np. HotSpot WiFi, należy ustawić możliwie krótki czas dzierżawy, aby po odłączeniu się klienta, adres mógł zostać szybko przydzielony do kolejnego. Po skonfigurowaniu czasu dzierżawy wybierz Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 9. W oknie Configure DHCP Options możemy przejść do skonfigurowania dodatkowych opcji zakresu (np. adresy serwerów DNS, WINS). Jeśli nie chcemy tego robić, zaznaczamy opcję No, I will configure these options later i wybieramy Next.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 10. W ostatnim oknie wybierz Finish.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 11. Po utworzeniu zakresu należy dokonać autoryzacji serwera w domenie. W tym celu należy dla serwera wybrać z menu kontekstowego komendę Authorize (tę operację należy wykonać dla obu serwerów DHCP).

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

 12. Na koniec aktywujemy nowoutworzony zakres: zaznacz zakres i wybierz z menu kontekstowego Activate.

  Wysoka dostępność uslug DHCP - Instalacja i konfiguracja pierwszego zakresu

Po wykonaniu powyższych kroków, zakres, z którego klienci mogą już otrzymywać adresy IP, został skonfigurowany poprawnie.