Jak Usuń monitora z bazy danych, dublowanie sesji (Transact-SQL)

W dowolnym czas podczas sesja dublowanie bazy danych, właściciel bazy danych można wyłączyć monitor dublowanie sesja bazy danych.

Wyłączenie monitora zmiany trybu pracy zgodnie z ustawieniem bezpieczeństwa transakcji:

Ustawienie bezpieczeństwa transakcji bazy danych jest zarejestrowana na każdy partner w sys.database_mirroring widok w katalogu mirroring_safety_level i mirroring_safety_level_desc kolumny.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sys.database_mirroring (języka Transact-SQL).

Aby wyłączyć monitor

  1. Połączyć albo partner.

  2. Wydać następujące instrukcja:

    ZMIEŃ bazę danych <nazwa_bazy_danych> SET ŚWIADKA OFF

    gdy <nazwa_bazy_danych> jest nazwą dublowanego bazy danych.