Omówienie (aparat bazy danych)

The SQL Server Database Engine is the core usługa for storing, processing, and securing data. The Database Engine provides controlled access and rapid transaction processing to meet the requirements of the most demanding data consuming applications within your enterprise.

Użycie Database Engine Aby utworzyć relacyjnych baz danych do przetwarzania transakcji online lub dane przetwarzanie analityczne online. Obejmuje to tworzenie tabel do przechowywania danych i obiektów bazy danych, takich jak indeksów, widoki i procedury przechowywane do przeglądania, zarządzanie i zabezpieczania danych.Można użyć SQL Server Management Studio Zarządzanie obiektami bazy danych i SQL Server Profiler do przechwytywania zdarzeń serwera.

In This Section