Niestandardowe role zabezpieczeń nie działają po uaktualnieniu z Microsoft Dynamics CRM 2011 r. do Microsoft Dynamics CRM 2013 r.

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że niestandardowe role zabezpieczeń nie działają w Microsoft Dynamics CRM 2013 r.

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2013 r.
Oryginalny numer KB: 2923723

Symptomy

Niestandardowe role zabezpieczeń nie działają po uaktualnieniu z Microsoft Dynamics CRM 2011 r. do Microsoft Dynamics CRM 2013 r. Po zalogowaniu się do programu Dynamics CRM 2013 i próbie uzyskania dostępu do rekordów występuje błąd niewystarczających uprawnień. Nie ma określonego zachowania dotyczącego ułatwień dostępu rekordów. Może się to zdarzyć w przypadku istniejących lub nowo utworzonych użytkowników, którzy mają niestandardowe role zabezpieczeń.

Przyczyna

Po uaktualnieniu z programu Dynamics CRM 2011 do programu Dynamics CRM 2013 uprawnienie prvReadComplexControl (konfiguracja procesu) staje się jednym z wymaganych uprawnień dostępu do rekordów lub logowania.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, możesz przypisać uprawnienie do odczytu do przetwarzania konfiguracji na karcie dostosowywania dla roli zabezpieczeń niestandardowych, których dotyczy problem.

Więcej informacji

Domyślne role zabezpieczeń działają zgodnie z oczekiwaniami.