Udostępnij za pośrednictwem


Brak parametru konfiguracji usługi routera poczty e-mail Emailuser podczas korzystania z routera poczty e-mail Microsoft Dynamics CRM

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, w którym może zostać wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący braku parametru Emailuser podczas korzystania z routera poczty e-mail Microsoft Dynamics CRM.

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2011 r.
Oryginalny numer KB: 947094

Symptomy

W przypadku korzystania z funkcji dostępu testowego w Microsoft Dynamics CRM Configuration Manager poczty e-mail zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Stan przychodzący: Błąd — brak parametru konfiguracji usługi routera poczty e-mail "Emailuser". Ten parametr jest wymagany.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ Microsoft Dynamics CRM nie jest skonfigurowany do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu poświadczeń. W związku z tym Microsoft Dynamics CRM router poczty e-mail nie ma nazwy użytkownika ani hasła do pobrania wiadomości e-mail.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, włącz Microsoft Dynamics CRM wysyłania i odbierania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  1. Uruchom klienta sieci Web Microsoft Dynamics CRM.
  2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Opcje.
  3. Na karcie Email zaznacz pole wyboru Zezwalaj routerowi Email na używanie moich poświadczeń do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail w moim imieniu.
  4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.
  5. Wybierz przycisk OK.