Role serwera i technologie serwerowe w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012

 

Dotyczy: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ta sekcja zawiera informacje na temat technologii projektowania, wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów w systemach Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012.

 • Usługi certyfikatów Active Directory — omówienie
  Ta zawartość stanowi omówienie usług certyfikatów Active Directory (AD CS) w systemie Windows Server 2012. AD CS to rola serwera, która umożliwia tworzenie infrastruktury kluczy publicznych (PKI) oraz udostępnia szyfrowanie kluczem publicznym, certyfikaty cyfrowe i możliwości podpisu cyfrowego dla organizacji.

 • Omówienie usług domenowych Active Directory
  Używając roli serwera usług domenowych Active Directory® (Active Directory® Domain Services, AD DS), można utworzyć skalowaną, bezpieczną i łatwą w obsłudze infrastrukturę do zarządzania użytkownikami i zasobami oraz zapewnić wsparcie dla aplikacji obsługujących katalogi, takich jak program Microsoft Exchange Server.

 • Omówienie usług Active Directory Federation Services
  Ta zawartość zawiera omówienie usług federacyjnych Active Directory Federation (AD FS) w systemie Windows Server 2012.

 • Omówienie usług LDS w usłudze Active Directory
  LDS Active Directory (AD LDS) to usługi katalogowe LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), które zapewniają elastyczną obsługę aplikacji obsługujących katalogi — bez zależności i ograniczeń usług AD DS związanych z domeną.

 • Omówienie usług Active Directory Rights Management
  Ten dokument zawiera omówienie usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS) w systemie Windows Server 2012. Usługi AD RMS to rola serwerowa, która udostępnia narzędzia do zarządzania i wdrażania działające z branżowymi technologiami zabezpieczeń — w tym funkcje szyfrowania, certyfikaty i funkcje uwierzytelniania — ułatwiające firmom tworzenie niezawodnych rozwiązań do ochrony informacji.

 • Omówienie serwera aplikacji
  Serwer aplikacji udostępnia zintegrowane środowisko umożliwiające wdrażanie i uruchamianie niestandardowych serwerowych aplikacji biznesowych.

 • Środowisko pulpitu - omówienie
  Ten temat zawiera informacje na temat graficznych narzędzi do zarządzania i infrastruktury graficznej, powłoki graficznej serwera, środowiska pulpitu i platformy Media Foundation.

 • Klaster trybu failover — omówienie
  W tym temacie opisano funkcję Klaster trybu failover i udostępniono linki do dodatkowych wskazówek dotyczących tworzenia i konfigurowania klastrów trybu failover oraz zarządzania nimi w przypadku maksymalnie 4000 maszyn wirtualnych lub maksymalnie 64 węzłów fizycznych.

 • Usługi plików i magazynowania — omówienie
  W tym temacie omówiono nowości, rolę serwera usług plików i magazynowania w systemie Windows Server 2012, listę usług ról i określono miejsca, w których można znaleźć informacje dotyczące ocen i wdrażania.

 • Zasady grupy — omówienie
  W tym temacie opisano funkcję zasad grupy w systemach Windows Server 2012 i Windows 8. Z tego tematu można korzystać, aby znaleźć zasoby dokumentacji i inne informacje techniczne niezbędne podczas wykonywania kluczowych zadań zasad grupy, nowe lub zaktualizowane funkcje w tej wersji (w porównaniu z poprzednimi wersjami zasad grupy), a także sposoby automatyzacji typowych zadań dotyczących zasad grupy za pomocą środowiska Windows PowerShell.

 • Funkcja Hyper-V — omówienie
  W tym temacie opisano rolę funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2012 — praktyczne zastosowania dla roli, najistotniejsze nowe lub zaktualizowane funkcje w tej wersji (w porównaniu z poprzednimi wersjami funkcji Hyper-V), wymagania sprzętowe i listę systemów operacyjnych (nazywane systemami operacyjnymi gościa) obsługiwanych na maszynie wirtualnej funkcji Hyper-V.

 • Omówienie sieci
  Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów i funkcji sieciowych, które ułatwiają specjalistom IT projektowanie, wdrażanie i obsługę systemu Windows Server 2012.

 • Równoważenie obciążenia sieciowego — omówienie
  Zarządzanie jednym lub wieloma serwerami jako jednym klastrem wirtualnym sprawia, że funkcja równoważenia obciążenia sieciowego zwiększa dostępność i skalowalność serwerowych aplikacji internetowych, w tym takich aplikacji internetowych jak używane na serwerach sieci Web, FTP, zapór, proxy i wirtualnej sieci prywatnej (VPN) oraz innych serwerach o newralgicznym znaczeniu. W tym temacie opisano funkcję równoważenia obciążenia sieciowego oraz udostępniono linki do dodatkowych wskazówek dotyczących tworzenia, konfigurowania i zarządzania klastrami równoważenia obciążenia sieciowego.

 • Omówienie usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego
  Ten temat zawiera omówienie usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego w systemie Windows Server 2012, w tym usług serwera zasad sieciowych, urzędu rejestrowania kondycji oraz protokołu HCAP dla konkretnych ról. Rola serwera zasad sieciowych i dostępu sieciowego umożliwia wdrażanie i konfigurowanie ochrony dostępu do sieci, zabezpieczeń punktów dostępu przewodowego i bezprzewodowego, a także serwerów i serwerów proxy usług RADIUS.

 • Usługi drukowania i zarządzania dokumentami — omówienie
  To jest omówienie usług drukowania i zarządzania dokumentami, takich jak serwer wydruku, serwer skanów rozproszonych i serwer faksów w systemie Windows Server 2012.

 • Omówienie usług pulpitu zdalnego
  Usługi pulpitu zdalnego przyspieszają i rozszerzają wdrożenia pulpitu i aplikacji na dowolnych urządzeniach, przy czym poprawiają wydajność pracowników zdalnych, zapewniają bezpieczeństwo krytycznej własności intelektualnej oraz upraszczają procedury zapewniania zgodności z przepisami. Usługi pulpitu zdalnego umożliwiają pracę w infrastrukturze pulpitów wirtualnych (VDI), jak i w pulpitach opartych na sesji, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować w dowolnym miejscu.

 • Zabezpieczenia i ochrona
  Tabela na tej stronie zawiera linki do informacji dla specjalistów IT na temat technologii i funkcji zabezpieczeń w zakresie systemów Windows Server 2012 i Windows 8.

 • Omówienie telemetrii
  Poznaj usługę przesyłania dalej opinii o systemie Windows — jest to usługa, która umożliwia automatyczne przesyłanie opinii do firmy Microsoft przez wdrożenie ustawienia zasad grupy dla co najmniej jednej jednostki organizacyjnej. Usługa przesyłania dalej opinii o systemie Windows jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows Server 2012.

 • Omówienie aktywacji zbiorczej
  W tym omówieniu technicznym dla specjalistów IT przedstawiono rozwiązania aktywacji zbiorczej dla systemu Windows Server 2012 oraz metody, dzięki którym firmy mogą korzystać z takich rozwiązań w celu wdrażania licencji zbiorczych i zarządzania nimi w przypadku średniej lub dużej liczby komputerów.

 • Serwer sieci Web (IIS) — omówienie
  W tym dokumencie przedstawiono rolę serwera sieci Web (IIS) systemu Windows Server 2012, opisano nowe funkcje usług IIS 8 i udostępniono linki do dodatkowych informacji firmy Microsoft oraz społeczności związanych z usługami IIS.

 • Usługi wdrażania systemu Windows — omówienie
  Usługi wdrażania systemu Windows umożliwiają wdrażanie systemów operacyjnych Windows przez sieć, co oznacza, że użytkownik nie musi instalować każdego systemu operacyjnego bezpośrednio z dysku CD lub DVD.

 • Omówienie funkcji Kopia zapasowa systemu Windows Server
  Ta sekcja zawiera omówienie funkcji Kopia zapasowa systemu Windows Server oraz przedstawia listę nowych funkcji systemu Windows Server 2012.

 • Rola Środowisko systemu Windows Server Essentials — omówienie
  Rola środowiska systemu Windows Server umożliwia korzystanie z takich funkcji systemu Windows Server 2012 R2 Essentials jak uproszczone zarządzanie za pomocą pulpitu nawigacyjnego serwera, ochrona danych, zdalny dostęp do sieci i integracja z usługami online firmy Microsoft — wszystko to bez stosowania ograniczeń i blokad systemu Windows Server 2012 R2 Essentials.

 • Omówienie usług Windows Server Update Services
  Usługa Windows Server Update Services umożliwia administratorom IT wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft. Przy użyciu programu WSUS administratorzy mogą kompleksowo zarządzać dystrybucją aktualizacji publikowanych w witrynie Microsoft Update na komputerach w sieci. W systemie Windows Server 2012 funkcja ta jest zintegrowana z systemem operacyjnym jako rola serwera. Niniejszy temat zawiera omówienie tej roli serwera oraz dodatkowe informacje o wdrażaniu i obsłudze usług WSUS.

 • Menedżer zasobów systemu Windows — omówienie
  Menedżer zasobów systemu Windows w systemie operacyjnym Windows Server 2012 umożliwia zarządzanie użyciem procesora i pamięci na serwerze za pomocą standardowych lub niestandardowych zasad zasobów. Zarządzanie zasobami pozwala zagwarantować równą dostępność wszystkich usług oferowanych przez dany serwer lub stałą dostępność zasobów dla aplikacji, usług bądź użytkowników o wysokim priorytecie.