ExpressRouteCircuitRoutesTableSummary Klasa

Tabela routes skojarzona z usługą ExpressRouteCircuit.

Dziedziczenie
azure.mgmt.network._serialization.Model
ExpressRouteCircuitRoutesTableSummary

Konstruktor

ExpressRouteCircuitRoutesTableSummary(*, neighbor: Optional[str] = None, v: Optional[int] = None, as_property: Optional[int] = None, up_down: Optional[str] = None, state_pfx_rcd: Optional[str] = None, **kwargs)

Zmienne

neighbor
str

Adres IP sąsiada.

v
int

Numer wersji protokołu BGP mówiony do sąsiada.

as_property
int

Numer systemu autonomicznego.

up_down
str

Czas, przez jaki sesja protokołu BGP jest w stanie Ustanowiono lub bieżący stan, jeśli nie jest w stanie Ustanowiony.

state_pfx_rcd
str

Bieżący stan sesji protokołu BGP oraz liczba prefiksów odebranych od sąsiada lub grupy równorzędnej.