ErrorDetail Klasa

Szczegóły błędu.

Zmienne są wypełniane tylko przez serwer i będą ignorowane podczas wysyłania żądania.

Dziedziczenie
azure.mgmt.rdbms.postgresql_flexibleservers._serialization.Model
ErrorDetail

Konstruktor

ErrorDetail(**kwargs)

Zmienne

code
str

Kod błędu.

message
str

Komunikat o błędzie.

target
str

Element docelowy błędu.

details
list[ErrorDetail]

Szczegóły błędu.

additional_info
list[ErrorAdditionalInfo]

Dodatkowe informacje o błędzie.