ProvisioningOperation Wyliczenie

Nazwa bieżącej operacji aprowizacji.

Dziedziczenie
builtins.str
ProvisioningOperation
ProvisioningOperation

Konstruktor

ProvisioningOperation(value)

Pola

ACTION
AZURE_ASYNC_OPERATION_WAITING
CREATE
DELETE
DEPLOYMENT_CLEANUP
EVALUATE_DEPLOYMENT_OUTPUT
NOT_SPECIFIED
READ
RESOURCE_CACHE_WAITING
WAITING