Quota By Period Keys

Operations

Get

Pobiera wartość licznika przydziału skojarzonego z kluczem licznika w zasadach dla określonego okresu w wystąpieniu usługi.

Update

Aktualizacje istniejącą wartość licznika przydziału w określonym wystąpieniu usługi.